Mae Murray

Mae Murray

Mae Murray

Mae Murray

Mae Murray

Mae Murray

Janey Gaynor

Janey Gaynor


Wonderland September/October 2012

Wonderland September/October 2012

kurutta:

Shūji Terayama. Emperor Tomato Ketchup, 1971.

kurutta:

Shūji Terayama. Emperor Tomato Ketchup, 1971.